EW06 Omslag 600
19 juni 2023

Zonnepanelen mogelijk oorzaak snelle verspreiding brand in Arnhem

UV05037

Acht woningen in de wijk Presikhaaf in Arnhem zijn afgelopen zondag door brand verwoest. Inmiddels is een onderzoek gestart dat moet uitwijzen of zonnepanelen de oorzaak zijn geweest van de snelle verspreiding van de brand. Techniek Nederland zegt in een eerste reactie dat als blijkt dat zonnepanelen een brandveiligheidsrisico opleveren, dat moet leiden tot aanpassing van de bouwregelgeving en de technische normering.

Techniek Nederland pleitte er onlangs nog voor om zonnepanelen in de toekomst alleen nog erkende zonnestroominstallateurs te laten plaatsen en aansluiten. Overigens is volgens de brancheorganisatie daarmee nog niet gezegd dat niet erkende beunhazen de oorzaak zouden zijn van de brand in het woningblok in Arnhem.

De risico’s

In een reactie gaat de brancheorganisatie in op de mogelijke risico’s voor de brandveiligheid bij zonnepanelen. ‘Het risico kan verband houden met bouwkundige aspecten, zoals mogelijk in Arnhem het geval was’, zegt Dick Reijman. Volgens de woordvoerder kan de zonnestroom-installatie zelf mogelijk ook een risico voor de brandveiligheid opleveren. ‘Het kan gaan om oververhitting van zonnepanelen na een defect, slecht op elkaar aansluitende kabels en stekkers of gebruik van te dunne draden en oververhitte omvormers. Ook het ontbreken van ventilatie achter de panelen kan een brandrisico opleveren. Dit is vooral een risico bij zogenoemde in-daksystemen.’

Normen

Met het oog op de door Reijman aangehaalde risico’s dringt Techniek Nederland aan op het aanwijzen van de bestaande erkenningsregeling voor installateurs van zonnestroominstallaties door opdrachtgevers en in regelgeving. ‘Hierbij hoort ook het aantonen van de vakbekwaamheid van de monteurs die de panelen plaatsen en van de technici die de elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren.’ Erkende zonnestroom-installateurs aangesloten bij Techniek Nederland houden volgens de woordvoerder in elk geval rekening met de normen NEN1010 en NEN7250 en de arbo-regels voor veilig werken. ‘In NEN7250 staan de normen voor de brandveiligheid van zonnepanelen in en op de gebouwschil.’

Verplichte APK-keuring

De brancheorganisatie is verder een groot voorstander van een verplichte APK-keuring voor technische installaties, waaronder zonnepanelen. Deze apk-keuring zou bijvoorbeeld eens in de vijf jaar moeten plaatsvinden. Reijman benadrukt overigens dat in ons land inmiddels tientallen miljoenen zonnepanelen zijn geïnstalleerd. ‘In dat licht wil ik – zeker op dit moment – geen paniek zaaien over de onveiligheid van zonnepanelen in het algemeen.’

Lees ook: 

Of lees meer artikelen in het dossier Zonne-energie installaties

Kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem

Techniek Nederland heeft voor het leveren en installeren van zonnestroominstallaties een kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem ontwikkeld. De brancheorganisatie vindt dat niet alleen de leden van Techniek Nederland, maar álle installateurs van zonnepanelen aan dat systeem zouden moeten voldoen.